Umetniška gimnazija
(glasbena smer)

Umetniška gimnazija – glasbena smer poleg splošne izobrazbe omogoča še strokovno izobrazbo na področju glasbene umetnosti.  

 • Široko splošno izobrazbo.

 • Osnove za razvoj potencialov na področju glasbene umetnosti

 • Umetniške ekskurzije

 • Sodelovanje z drugimi glasbeniki

 • Možnost samostojnih koncertov

 • Sodelovanje v različnih projektih

image
image

Predstavitev
programa

Program je namenjen mladim glasbenikom, ki želijo svoje znanje nadgraditi na srednji stopnji glasbenega šolanja. Namenjen je vsem, ki želijo svojo poklicno usmeritev uresničiti v glasbi, pa tudi tistim, ki svoje poklicne usmeritve še nimajo izoblikovane. 
Izobraževanje se izvaja na vseh instrumentih (klavir, orgle, tolkala, kitara, harfa, harmonika, violina, viola, violončelo, kontrabas, rog, trobenta, pozavna, evfonij, tuba, flavta, oboa, klarinet, fagot, saksofon, čembalo, citre) in petju. 

Izbrati je možno dva načina izobraževanja: 
•    redno izobraževanje v umetniškem oddelku Gimnazije Velenje; 
•    v oddelku vzporednega izobraževanja, kar pomeni, da dijak obiskuje katero koli  srednjo šolo in hkrati obiskuje strokovni del umetniške gimnazije v popoldanskem času. V ta program se lahko vpišejo tudi starejši dijaki. 

Oba načina izobraževanja vključno s predmetnikom sta ne glede na ime enaka v vseh umetniških gimnazijah in konservatorijih, ki nudijo glasbeno izobraževanje na srednji stopnji v Sloveniji. 

Glavni poudarek in največje število ur je posvečeno izbranemu inštrumentu ali petju. Dodani so trije teoretični predmeti, pri katerih se razvija, poglablja in širi glasbeno znanje in  spretnosti: pri solfeggiu dijaki razvijajo slušne predstave, se seznanjajo  z glasbeno teorijo, pri glasbenem stavku usvajajo znanja iz harmonije, kontrapunkta in oblikoslovja, pri zgodovini glasbe spoznajo kronološki potek glasbenega dogajanja od začetkov do današnjih dni. Glasbeno znanje in izkušnje širijo dijaki še z naslednjimi praktičnimi predmeti: seznanijo se z osnovami igranja na klavir, dopolnilnim inštrumentom, igrajo v različnih komornih skupinah in orkestrih in pojejo v zboru. 

Osnovna dela v programu:

 • praktično glasbeno izobraževanje 
 • spoznavanje teorije in zgodovine glasbene umetnosti 
 • sodelovanje z drugimi glasbeniki 
 • glasbeno ustvarjanje 
 • poglabljanje specifičnih znanj 
 • priprava na splošno maturo 
Pouk strokovnih predmetov poteka v Glasbeni šoli Fran Korun Koželjski, kjer si lahko preberete več o programu in profesorjih strokovnih predmetov.

Vpisni
pogoji

V program umetniške gimnazije – glasbena smer se lahko vpiše, kdor: 

Trajanje
izobraževanja

 • izobraževanje traja štiri leta in se zaključi s splošno maturo

Splošna
matura

Po uspešno končanem četrtem letniku dijaki opravljajo splošno maturo iz petih predmetov:

 • Obvezni predmeti (matematika, slovenščina in prvi tuj jezik) 
 • Izbirni predmeti Vsaj dva (lahko pa tudi tri) predmeta izbirnega dela, ki si ju dijaki izberejo po lastni izbiri (glasba in ostale izbirne predmete v programu gimnazije).

Nadaljnje
izobraževanje

 • Z uspešno opravljeno splošno maturo dijaki pridobijo srednjo izobrazbo, kar jim omogoča nadaljevanje izobraževanja na vseh visokošolskih strokovnih in univerzitetnih programih doma in v tujini.

Šolska 10ka
Umetniška gimnazija – glasbena smer

Umetniška gimnazija skozi oči dijakov