Oblikovalec kovin – orodjar

Oblikovalec kovin – orodjar je eden najbolj iskanih poklicev v gospodarstvu. Slovenija želi postati vodilna država na področju izdelave orodij za avtomobilsko industrijo in predelavo plastičnih mas, zato so potrebe delodajalcev po oblikovalcih kovin – orodjarjih velike. Za ta poklic je potrebna visoka stopnja individualnosti za snovanje, konstruiranje in izdelavo izdelkov. Iz zamisli nastajajo v orodjarnah vzorci, prototipi, unikati in nato orodja za preoblikovanje različnih materialov. Potrebno je obvladati temeljna znanja s področja strojništva, tj. uporaba tehnične in tehnološke dokumentacije, standardov, materiale obdelati ročno ali z uporabo klasičnih in CNC-strojev ter stroje tudi vzdrževati.

 • Struži, brusi in rezka na klasičnih ter CNC-strojih.

 • Izdeluje in sestavlja orodja na podlagi tehnične dokumentacije.

 • Zna variti, prav tako pozna postopke toplotne obdelave materialov.

 • Kontrolira kakovost izdelave.

image
image

Predstavitev
programa

Oblikovalec kovin – orodjar:  
 • struži, brusi, rezka na klasičnih in CNC-strojih;
 • toplotno obdeluje materiale;
 • nadzoruje kakovost izdelave;
 • izdeluje orodja za upogibanje, vlečenje in rezanje;
 • sestavlja orodja na podlagi tehnične dokumentacije;
 • pripravlja tehnično dokumentacijo za enostavna orodja.
 

 

Vpisni
pogoji

V program se lahko vpiše, kdor ima uspešno končano: 

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali
 • enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih

Trajanje
izobraževanja

 • tri leta in se zaključi z zaključnim izpitom
 • izobraževalni programi so ovrednoteni s 180 kreditnimi točkami

Zaključni
izpit

Zaključni izpit obsega  

 1. slovenščino
 2. izdelek oz. storitev in zagovor

Nadaljnje
izobraževanje

 • Po uspešno opravljenem zaključnem izpitu lahko dijak nadaljuje v dvoletnem programu poklicno-tehniškega izobraževanja

Šolska 10ka
Oblikovalec kovin –
orodjar