Geotehnik PTI

Geotehnik poleg pridobivanja in predelave mineralne surovine obvlada tudi geotehniška, vrtalna in merska dela. Njegovo delovno področje je lahko tako pod zemljo kakor tudi na površini, kjer sodeluje pri strojnem pridobivanju mineralne surovine v rudnikih in na površinskih kopih, pri predelavi gradbenih odpadkov, izdelavi predorov, gradnji cest, utrjevanju brežin in v geotehničnih laboratorijih.  

PREDNOSTI IN UGODNOSTI izobraževanja za poklice v rudarstvu so:

 • brezplačen zdravniški pregled za vse novince,
 • možnosti pridobitve kadrovske štipendije,
 • brezplačna uporaba učbenikov,
 • brezplačna zaščitna sredstva,
 • brezplačna malica pri praktičnem pouku,
 • jamski dodatek pri praktičnem pouku.

Poleg navedenih ugodnosti bo Premogovnik Velenje svojim kadrovskim štipendistom zagotovil še:

 • nagrado za uspešnost pri praktičnem pouku,
 • nagrado za opravljeno praktično usposabljanje z delom,
 • brezplačen prevoz na praktični pouk s pogodbenimi prevozniki,
 • prednost pri zaposlovanju najboljših dijakov.
 • Pridobivanje in predelava mineralne surovine.

 • Geotehniška, vrtalna in merska dela.

 • Izdelava jamskih prog, predorov, tunelov, podzemnih skladišč.

 • Analize v geotehničnih laboratorijih.

image

Vpisni
pogoji

   

V program se lahko vpiše kdor je končal 3-letno srednjo poklicno izobraževanje v programih in si pridobil enega od nazivov poklicne izobrazbe ter pridobil zdravniško potrdilo, s katerim kandidat dokaže, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu. Ti programi so: Geostrojnik rudar, Mehatronik operater, Strojni mehanik, Elektrikar, Elektrikar elektronik, Elektrikar energetik, Inštalater strojnih inštalacij, Konstrukcijski mehanik, Izdelovalec kovinskih konstrukcij, Oblikovalec kovin – orodjar, Avtoserviser, Avtokaroserist, Avtomehanik, Avtoklepar, Avtoličar, Klepar – krovec, Finomehanik, Zlatar, Urar, Zidar, Tesar, Izvajalec suhomontažne gradnje, Kamnosek, Strojnik gradbene mehanizacije, Mehanik kmetijskih in delovnih strojev, Kmetijski mehanik. V program se lahko vpiše tudi, kdor je pridobil kateri koli drug naziv srednje poklicne izobrazbe in ima vsaj tri leta delovnih izkušenj na področju geotehnike.

Trajanje
izobraževanja

 
 • dve leti in se zaključi s poklicno maturo
 • izobraževalni programi so ovrednoteni s 120 kreditnimi točkami

Poklicna
matura

 
 1. slovenščina
 2. rudarstvo
 3. matematika ali tuji jezik
 4. izdelek oz. storitev in zagovor 

Nadaljnje
izobraževanje

 

Po uspešno opravljeni maturi lahko dijak nadaljuje izobraževanje v:

 • vseh višješolskih strokovnih programih
 • vseh visokošolskih študijskih programih
 • nekaterih univerzitetnih študijskih programih (opravljen 5. predmet na maturi)