Pomočnik v tehnoloških procesih

Pomočnik v tehnoloških procesih na področju strojništva:  
 • usvoji potrebna znanja za osnovne delovne postopke ročne in strojne obdelave kovin;
 • opravlja manj zahtevna dela na različnih obdelovalnih strojih;
 • opravlja montažna in vzdrževalna dela v industriji, v procesni tehniki in v energetiki;
 • v serijski proizvodnji lahko streže polavtomatskim in avtomatskim strojem;
 • opravlja manj zahtevno montažo kovinskih elementov in naprav;
 • z dodatnim usposabljanjem lahko opravlja razna dela na področju varilstva.
 • Izobraževanje v primernem delovnem in socialnem.

 • Poenotenje znanja generacije in krepitev samopodobe.

 • Možnost odkrivanja in razvijanja skritih talentov.

 • Pridobitev pogojev za nadaljevanje šolanja v triletnih oziroma štiriletnih programih.

image

Vpisni
pogoji


V program se lahko vpiše kdor ima:

 • končan najmanj 7. razred OŠ in hkrati izpolnjena osnovnošolska obveznost
 • zaključeno osnovnošolsko izobraževanje ali
 • enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih

Trajanje
izobraževanja

 
 • dve leti in se zaključi z zaključnim izpitom
 • izobraževalni programi so ovrednoteni s 120 kreditnimi točkami

Zaključni
izpit

 

obsega    

 1. Izdelek oz. storitev in zagovor

Nadaljnje
izobraževanje

 
 • Po uspešno opravljenem zaključnem izpitu lahko dijak nadaljuje šolanje v srednjem poklicnem (triletnem) ali srednjem strokovnem (štiriletnem) izobraževanju.

Šolska 10ka
Pomočnik v tehnoloških procesih