Gastronomija PTI

Te zanima delo na področju gastronomije? Želiš postati vodja hotela, kuhinje ali strežbe, sommelier − vinski svetovalec, barman, barist, animator? Če je odgovor pritrdilen, potem si na pravem naslovu.  

Gastronomija je široko poklicno področje, ki ti odpira številne možnosti zaposlitve in gradnje karierne poti. Je področje, kjer boš lahko vseskozi  ustvarjal/a, se dokazoval/a, preizkušal/a različne okuse, tako individualno kot v skupini.  

Zaradi porasta gostinsko-turističnih destinacij in hitrega razvoja trajnostne gastronomije je gastronomski tehnik/tehnica na trgu dela zelo iskan poklic.

 • Podjetniško razmišljanje, veščine vodenja in timskega dela

 • Priprava in postrežba zahtevnih jedi z izbranimi pijačami

 • Sprejemanje naročil gostinskih storitev

 • Poslovna komunikacija v slovenskem, angleškem in nemškem jeziku

 • Organizacija izvedbe dogodka

 • Podjetniško razmišljanje, veščine vodenja in timskega dela

image
image

Predstavitev
programa

V programu Gastronomija se boš dodobra opremil/a s celo paleto sodobnih strokovnih znanj, da boš lahko kasneje kakovostno in odgovorno opravljal/a svoje delo, naučil/a se boš podjetniškega razmišljanja, poslovanja, gostoljubnosti ter vodenja in timskega dela s sodelavci. Znal/a boš sprejeti naročila gostinskih storitev za individualne goste, manjše ali večje skupine, poskrbeti boš znal/a za njihovo ustrezno nastanitev in dobro počutje, zmogel/a boš organizirati izvedbo dogodka s sodelavci in obračunati opravljene storitve naročniku. In tudi jedilni listi ti ne bodo nobena neznanka. V meni boš znal/a pravilno umestiti jedi, jih pripraviti, ustrezno ponuditi z izbrano pijačo ter profesionalno postreči. Če se boš nekoč znašel/a v vlogi vodje, boš nujno potreboval/a spretnosti poslovne komunikacije, ne le v slovenščini, ampak tudi v dveh tujih jezikih, ter organizacijske veščine, ki jih boš pri nas negoval/a in nadgrajeval/a. Ves čas šolanja se boš lahko vključeval/a v številne mednarodne projekte in se udeleževal/a različnih tekmovanj v Sloveniji in izven naših meja. Razvijal/a boš svoje lastne potenciale in gradil/a pozitivno samopodobo. Poleg poklicnih kompetenc boš na šoli pridobil/a širok nabor znanj in vrednot, pomembnih za življenje, predvsem pa boš imel/a nešteto možnosti svobodnega izražanja na vseh ravneh gastronomije.

Vpisni
pogoji

 • uspešno zaključeno 3-letno poklicno izobraževanje po programu Gastronomske in hotelske storitve s pridobljenim nazivom gastronom hotelir, kmetovalka-gospodinja, pek, slaščičar
  ali
 • uspešno zaključen enakovredni program po prejšnih predpisih

Trajanje
izobraževanja

 • 2 leti

Poklicna
matura

Iz štirih enot:  

 1. slovenščina
 2. gastronomija in turistične storitve
 3. tuji jezik ali matematika (dijakova izbira)
 4. izdelek oziroma storitev in zagovor 

Nadaljnje
izobraževanje

 • višješolski študijski programi
 • visokošolski študijski programi
 • določeni univerzitetni študijski programi (z opravljenim dodatnim izpitom iz maturitetnega predmeta)

Šolska 10ka
Gastronomija
PTI