Gimnazija

Gimnazijski program dijakom nudi splošno izobrazbo in odlično odskočno desko na kateri koli želen študijski programZ možnostjo izbirnih predmetov se lahko dijaki že tekom gimnazije poglobljeno izobražujejo na področjih, za katere se zanimajo. Šola jim ponuja tudi različne obšolske dejavnosti, v katere se lahko vključujejo in tako krepijo socialne, komunikacijske, vodstvene in/ali organizacijske veščine. 

 • Široko splošno izobrazbo

 • Razvoj lastnih potencialov in interesov

 • Sodelovanje na tekmovanjih v znanju z različnih področij

 • Sodelovanje v različnih projektih

image
image

Predstavitev
programa

Program splošne gimnazije je sestavljen iz obveznih štiriletnih predmetov, to so: slovenščina, matematika, dva tuja jezika (angleščina, nemščina, francoščina), zgodovina in športna vzgoja ter ostalih obveznih predmetov, ki trajajo od enega do treh let. 

V 2. in 3. letniku ponujamo dijakom izbirne predmete (3. tuji jezik, različni predmeti s področja naravoslovja, družboslovja ali umetnosti) v obsegu treh ur tedensko. V 3. letniku se začnejo priprave na maturo, zato je nekaj ur že namenjenih izvajanju izbirnim maturitetnih predmetov, ki se potem v večjem obsegu nadaljujejo v 4. letniku. 

Poleg šolskega izobraževanja pa naši dijaki sodelujejo v najrazličnejših dejavnostih, ki jih šola ponuja dijakom z namenom, da si pridobijo tudi znanja, ki jim omogočajo razvoj lastnih individualnih potencialov, interesov in želj v skladu z njihovimi vrednotami in življenjskimi cilji. Del vsebin je obvezen za vse dijake, drugi del pa si dijaki izberejo sami. 

 

 

Osnovna dela v programu    

 • Razvijanje ustvarjalnosti in osnov raziskovalnega dela 
 • Poglabljanje splošnih in specifičnih znanj 
 • Priprava na splošno maturo in nadaljnji študij 

Vpisni
pogoji

V program gimnazije se lahko vpiše, kdor ima: 

 • uspešno končano osnovnošolsko izobraževanje.

Trajanje
izobraževanja

 • izobraževanje traja štiri leta in se zaključi s splošno maturo

Splošna
matura

Po uspešno končanem četrtem letniku dijaki opravljajo splošno maturo iz petih predmetov:

 • Obvezni predmeti (matematika, slovenščina in prvi tuj jezik) 
 • Izbirni predmeti  Vsaj dva (lahko pa tudi tri) predmeta izbirnega dela, ki si ju dijaki izberejo po lastni izbiri. Na voljo imajo drugi tuj jezik (nemški, francoski ali angleški), fiziko, kemijo, biologijo, geografijo, zgodovino, sociologijo, psihologijo, umetnostno zgodovino in informatiko. 

Nadaljnje
izobraževanje

 • Z uspešno opravljeno splošno maturo dijaki pridobijo srednjo izobrazbo, kar jim omogoča nadaljevanje izobraževanja na vseh visokošolskih strokovnih in univerzitetnih programih doma in v tujini.

Šolska 10ka
Gimnazija