Mehatronik
operater

Zaradi silovitega tehnološkega razvoja so potrebna vedno nova znanja, ki omogočajo upravljanje in vzdrževanje sodobnih strojev in naprav. Mehatronik operater je program, ki združuje znanja s strojnega, informacijskega in elektrotehničnega področja. Sodobni pristopi izobraževanja dijakom omogočajo pridobitev tistih sposobnosti in znanj, ki so potrebna za uspešno delo v specializiranih ali v sodobno proizvodno naravnanih podjetjih, v mehaničnih in elektrodelavnicah ali na področju storitvenih dejavnosti.

 • Montira in demontira strojno opremo ter zna upravljati s stroji.

 • Zna nastavljati in vzdrževati sodobne avtomatizirane stroje in naprave.

 • Skrbi za nemoteno delovanje proizvodnih linij.

 • Vzdržuje in kontrolira delovanje mehanskih, pnevmatskih in hidravličnih sklopov.

image
image

Predstavitev
programa

Mehatronik operater:    
 • zna upravljati s stroji;
 • zna nastavljati in vzdrževati sodobne avtomatizirane stroje in naprave;
 • skrbi za nemoteno delovanje proizvodnih linij;
 • vzdržuje in skrbi za informacijsko tehnologijo;
 • montira in demontira strojno opremo;
 • kontrolira delovanje mehanskih, pnevmatskih in hidravličnih sklopov;
 • vzdržuje proizvodne linije, stroje in naprave.

Vpisni
pogoji

V program se lahko vpiše, kdor ima uspešno končano: 

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali
 • enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih

Trajanje
izobraževanja

 • tri leta in se zaključi z zaključnim izpitom
 • izobraževalni programi so ovrednoteni s 180 kreditnimi točkami

Zaključni
izpit

Zaključni izpit obsega:   

 1. slovenščino
 2. izdelek oz. storitev in zagovor

Nadaljnje
izobraževanje

 • Po uspešno opravljenem zaključnem izpitu lahko dijak nadaljuje v dvoletnem programu poklicno-tehniškega izobraževanja

Šolska 10ka
Mehatronik
operater