Strojni mehanik

Bodoče strojne mehanike izobražujemo v šolski in vajeniški obliki. Strojni mehanik je poklic, ki zahteva široke strokovne kompetence, zato je zaposljiv na zelo širokem področju strojništva. Ker strojni mehanik pripravlja, upravlja, vzdržuje ter preizkuša in meri različne parametre strojev, je nepogrešljiv v sodobni proizvodnji in vzdrževalni dejavnosti v podjetjih in delavnicah.

 • Obvlada diagnosticiranje, nastavljanje, vzdrževanje in popravilo pogonskih in delovnih strojev.
 • Pozna konstrukcijo strojev in naprav ter vlogo in funkcijo posameznih sklopov.
 • Montira in demontira strojno opremo.
 • Kontrolira delovanje mehanskih, pnevmatskih in hidravličnih sklopov.

Predstavitev programa

Strojni mehanik: 

 • montira in demontira strojno opremo;
 • kontrolira delovanje mehanskih, pnevmatskih in hidravličnih sklopov;
 • vzdržuje proizvodne linije, stroje in naprave;
 • pozna konstrukcijo strojev in naprav ter vlogo in funkcijo posameznih sklopov;
 • pozna osnove CNC-tehnologije;
 • obvlada diagnosticiranje, nastavljanje, vzdrževanje in popravilo pogonskih in delovnih strojev in naprav;
 • izdeluje, sestavlja, prilagaja strojne elemente.

Kakšna je vajeniška oblika? Je oblika izobraževanja, kjer se praktično izobraževanje opravlja v podjetjih in ne v šoli. Ta omogoča, da že v času šolanja pridobiš občutek pravega delovnega okolja, za opravljeno delo pa prejemaš tudi finančno vajeniško nagrado.

Vpisni pogoji

V program se lahko vpiše, kdor ima uspešno končano: 

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali
 • enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih

Zaključni izpit

Zaključni izpit obsega  

 1. Slovenščino
 2. Izdelek oz. storitev in zagovor

Trajanje izobraževanja

 • tri leta in se zaključi z zaključnim izpitom
 • izobraževalni programi so ovrednoteni s 180 kreditnimi točkami

Predmetnik

Nadaljnje izobraževanje

Po uspešno opravljenem zaključnem izpitu lahko dijak nadaljuje v dvoletnem programu poklicno-tehniškega izobraževanja