Tehnik računalništva

Računalništvo in informatika sta danes ena izmed najhitreje razvijajočih se panog svetovnega gospodarstva. S pomočjo računalnika lahko komuniciramo po vsem svetu, trgujemo, se učimo in zabavamo, upravljamo stroje in naprave, opravljamo različne raziskave … Za delo s sodobnimi računalniškimi sistemi so potrebni strokovnjaki z znanjem računalništva.

 • načrtovanje in izdelava spletnih aplikacij
 • izdelava in vzdrževanje računalniških omrežij
 • izdelava namiznih in mobilnih aplikacij
 • upravljanje večuporabniških delovnih okolij
 • snemanje in obdelava multimedijskih vsebin v digitalnem zapisu
 • namestitev in upravljanje sistemske in uporabniške programske opreme

Predstavitev programa

Dijak v prvem delu šolanja v okviru obveznih modulov pridobi temeljna znanja iz naslednjih področij:

 • računalniška pismenost, medosebna komunikacija in poslovanje,
 • postavitev in vzdrževanje računalniških sistemov in omrežij,
 • programiranje spletnih aplikacij in avtomatizacija proizvodnih procesov,
 • informacijski sistemi in podatkovne baze.

Z izbiro ustreznih izbirnih modulov dijak v nadaljevanju šolanja izbere eno izmed specializacij, v kateri pridobi poglobljena znanja iz naštetih področij:

 • Skrbnik/skrbnica komunikacijskih sistemov: postavitev in vzdrževanje informacijskih in komunikacijskih sistemov, multimedijske komunikacije.
 • Izdelovalec/izdelovalka spletnih strani: načrtovanje podatkovnih baz, izdelava naprednih in oblikovno dovršenih spletnih strani in aplikacij.

Vpisni pogoji

V program tehnika računalništva se lahko vpiše, kdor ima: 

 • uspešno končano osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje.

Poklicna matura

Po uspešno končanem četrtem letniku dijaki opravljajo poklicno maturo iz štirih predmetov:   

 1. Slovenščina
 2. Računalništvo (izbor temeljnih znanj iz obveznih modulov)
 3. Tuji jezik ali Matematika (izbira dijaka)
 4. Izdelek ali storitev in zagovor (izbira dijaka – tematsko iz izbirnih modulov)

Trajanje izobraževanja

 • izobraževanje traja štiri leta in se zaključi s poklicno maturo;
 • izobraževalni programi so ovrednoteni z 240 kreditnimi točkami.

Predmetnik

Nadaljnje izobraževanje

Po uspešno opravljeni poklicni maturi lahko dijak nadaljuje izobraževanje v:

 • višješolskih študijskih programih,
 • visokošolskih študijskih programih,
 • z opravljenim 5. predmetom na splošni maturi pa skladno z razpisom za vpis tudi v določenih univerzitetnih študijskih programih.