Avtoserviser

Razvoj na področju avtomobilizma je zadnjih nekaj let skokovit in ves čas prinaša nove tehnične in tehnološke rešitve. Sodobna avtomobilska industrija izdeluje vozila, v katerih so mehanski deli vedno bolj podprti z elektroniko, v zadnjem času pa se močno uveljavljajo tudi alternativni pogoni za vozila. Avtoserviser je poklic, ki spremlja te novosti in zajema raznolike naloge, povezane z vozili.

 • Diagnosticiranje vozil.

 • Nastavljanje delovanja motorjev.

 • Vzdrževanje pogonskih sklopov.

 • Servisna popravila.

image
image

Predstavitev
programa

Avtoserviser je poklic, ki:

 • pozna delovanje mehanskih sklopov motornega vozila;
 • razume delovanje vgrajenih elektronskih naprav;
 • zna s pomočjo sodobnih diagnostičnih naprav preveriti celotno delovanje vozila;
 • obvladuje diagnosticiranje, nastavljanje, vzdrževanje in popravljanje sestavnih delov, sklopov, naprav in sistemov v motornih vozilih in voznih sredstvih ter motorjih z notranjim izgorevanjem;
 • vzdržuje vozila in odpravlja mehanske ter elektronske napake na vozilu;
 • vgrajuje dodatno opremo v vozilo in opravlja tuning (predelavo) vozila;
 • pozna postopke za diagnosticiranje stanja ličenih površin, priprave premazov ter ustreznega vzdrževanja, popravila in izdelave oziroma obdelave z barvanjem – ličenjem;
 • ocenjuje stanje karoserije vozila, demontira in montira karoserijske dele in sklope;
 • svetuje strankam.

Vpisni
pogoji

V program se lahko vpiše, kdor ima uspešno končano: 

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali
 • enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih

Trajanje
izobraževanja

 • tri leta in se zaključi z zaključnim izpitom
 • izobraževalni programi so ovrednoteni s 180 kreditnimi točkami

Zaključni
izpit

Zaključni izpit obsega  

 1. slovenščino
 2. izdelek oz. storitev in zagovor

Nadaljnje
izobraževanje

 • Po uspešno opravljenem zaključnem izpitu lahko dijak nadaljuje v dvoletnem programu poklicno-tehniškega izobraževanja