Šola za storitvene dejavnosti

Na Šoli za storitvene dejavnosti je pomemben prav vsak/a dijak/inja. Tudi ti. Naš cilj je, da boš pri nas nabral/a čim več pozitivnih izkušenj, boš zadovoljen/a, kar je pogoj za motivacijo in uspešno delo. Na ta način boš s ponosom in samozavestno stopal/a v življenje in na nadaljnjo poklicno pot ter z veseljem in optimizmom zrl/a v življenje. Vsi, ki smo vpeti v življenje na šoli, se ves čas učimo, da bi vedeli, znali delati, znali živeti v skupnosti in drug z drugim ter znali biti. Dijaki, starši in učitelji smo najpomembnejši gradniki »močne, uspešne in zadovoljne šole«.

Pridruži se nam!

Poglej programe

Ekonomski tehnik
Trgovec
Gastronomija in turizem
Pomočnik v biotehniki in oskrbi
Gastronomske in hotelske storitve
Gastronomija PTI

Ponujamo ti:

  • Učenje s pomočjo prijaznih, odprtih, razumevajočih učiteljev
  • Pridobivanje poklicnih znanj in znanj za življenje s sodobnimi, inovativnimi pristopi
  • Praktični pouk v modernih specializiranih učilnicah, PUD v tujini
  • Številne strokovne ekskurzije, projektne dneve, sodelovanje v projektih
  • Dijak = ♥ šole

Povezava do pomembnih datumov