Inštalater strojnih inštalacij

Inštalater strojnih inštalacij se ukvarja z izdelavo, montažo in s servisiranjem sistemov ogrevanja, vodovoda, klimatskih naprav in plinskih napeljav. Inštalaterji so delavci na terenu, v nenehnem stiku z ljudmi in so cenjeni kot strokovnjaki, ki rešujejo probleme pri vseh vrstah hišnih napeljav, jih nastavljajo in servisirajo. V podjetjih izvajajo zaključna dela pri gradnji objektov, ki jih opremijo z vso potrebno inštalacijo.

 • Zna montirati in upravljati klimatske, plinske in ogrevalne naprave.

 • Izvaja nadzor in servis klimatskih, plinskih in ogrevalnih naprav.

 • Pozna sodobne energetske sisteme, tako klimatske kot ogrevalne.

 • Pozna delo inštalaterja kot samostojnega podjetnika in si tako odpira še večje možnosti za uspeh v življenju.

image
image

Predstavitev
programa

Inštalater strojnih inštalacij se lahko zaposli kot:  
 • monter klimatskih, plinskih in ogrevalnih naprav,
 • upravljalec in nadzornik klimatskih, plinskih in ogrevalnih naprav in postaj,
 • komercialni in nabavni referent, svetovalec za prodajo,
 • trgovski zastopnik ali poslovodja, prodajalec tehnične opreme
 

Lahko pa postane tudi samostojni podjetnik in si tako odpira še večje možnosti za uspeh v življenju.

Vpisni
pogoji

V program se lahko vpiše, kdor ima uspešno končano: 

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali
 • enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih

Trajanje
izobraževanja

 • tri leta in se zaključi z zaključnim izpitom
 • izobraževalni programi so ovrednoteni s 180 kreditnimi točkami

Zaključni
izpit

Zaključni izpit obsega  

 1. slovenščino
 2. izdelek oz. storitev in zagovor 

Nadaljnje
izobraževanje

 • Po uspešno opravljenem zaključnem izpitu lahko dijak nadaljuje v dvoletnem programu poklicno-tehniškega izobraževanja

Šolska 10ka
inštalater strojnih inštalacij