Elektro in računalniška šola

Področja, za katera izobražujemo, so področja, za katera delodajalci kažejo veliko zanimanje. Z lepo tradicijo izobraževanja v Šaleški dolini, strokovnim in prizadevnim delom naših sodelavcev ter s sodelovanjem z okoljem smo ustvarili izvrstne izobraževalne pogoje.
Programi, v katerih izobražujemo so sodobni in omogočajo dobre povezave šol in podjetij ter številne izbirne dejavnosti dijakov. Pomemben doprinos h kakovosti izobraževanja daje tudi Medpodjetniški izobraževalni center, ki predstavlja enega izmed najsodobnejših izobraževalno-tehnoloških parkov v Sloveniji in EU. Vključujemo se tudi v evropske izmenjave dijakov in učiteljev.

Poglej programe

Elektrotehnik
Elektrikar
Tehnik računalništva
Elektrotehnik PTI
Tehnik mehatronike

Ponujamo vam izobraževanje v programih, ki temeljijo na: 

  • širokih možnostih nadaljnjega izobraževanja, razvijanju potencialov posameznika
  • uporabnih znanjih
  • zaposlitvenih potrebah v prihodnosti
  • širokih možnostih nadaljnjega izobraževanja, razvijanju potencialov posameznika

Povezava do pomembnih datumov