Elektrikar

Elektrikar je program, ki daje temeljna strokovna znanja, potrebna za začetek dela na področju energetike ali elektronike. Razvoj elektrotehnike zahteva širše poznavanje strokovnih področij, zato je posebnost novega programa v večji povezljivosti znanj iz elektrotehnike z možnostjo specializacije tako v energetiki kot v elektroniki. Elektrikar predstavlja tehnično podporo v proizvodnji, servisni dejavnosti, izvedbi električnih in komunikacijskih inštalacij, montaži sistemov obnovljivih virov energije …

 • Izvajanje meritev

 • Elektroenergetske inštalacije

 • Dela na električnih napravah in inštalacijah

 • Komunikacijske inštalacije

image
image

Predstavitev
programa

V prvem delu izobraževanja bomo izobraževali za skupna znanja iz elektrotehnike. V drugem delu se lahko dijaki odločijo za eno izmed specializacij, ki jih podpirajo izbirni moduli. Šola bo na oddelek omogočila izobraževanje za dve od treh možnih specializacij:

– MONTER ELEKTROENERGETSKIH INŠTALACIJ: izvajanje in vzdrževanje električnih in komunikacijskih inštalacij, vzdrževanje elektromehanskih naprav ter izvajanje osnovnih del v distribucijskih omrežjih.

– ELEKTRONIK-AVTOMATIK: montaža in vzdrževanje krmilnih in regulacijskih naprav, servisiranje in priklopi naprav na področju elektronskih naprav in sistemov, montaža in vzdrževanje sistemov za prenos informacij.

– MONTER PAMETNIH INŠTALACIJ: montažna in vzdrževanje sistemov pametnih inštalacij, montaža in vzdrževanje sistemov obnovljivih virov energije ter njihovo parametriranje.

 

Osnovna dela v programu 

 • Izvedba električnih in komunikacijskih inštalacij
 • Izdelava, sestavljanje, ožičevanje, montaža, priključevanje  električnih razdelilcev, vezij in naprav
 • Priključevanje električnih porabnikov
 • Vgrajevanje, inštaliranje in parametriranje preprostih aplikacij z elementi krmilne tehnike
 • Vzdrževalna dela na električnih napravah, inštalacijah
 • Izvajanje osnovnih meritev

Vpisni
pogoji

Pogoji za vpis programa elektrikar so:

 • uspešno končano osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje.

Trajanje
izobraževanja

 • izobraževanje traja tri leta in se zaključi z zaključnim izpitom;
 • izobraževalni program je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami.

Zaključni
izpit

Po uspešno zaključenem tretjem letniku dijaki opravljajo zaključni izpit iz dveh predmetov:

 1. Slovenščina
 2. Izdelek ali storitev in zagovor

Nadaljnje
izobraževanje

 • Dijaki, ki uspešno opravijo zaključni izpit, lahko nadaljujejo izobraževanje v poklicno – tehniškem programu elektrotehnik PTI oz. v sorodnih programih, skladno z razpisom za vpis.