Strojni tehnik PTI

Strojništvo in ostale tehnične vede so danes izjemno pomembni. Silovita ekspanzija informacijske tehnologije in avtomatizacije proizvodnje je omogočila izjemno preobrazbo vseh vej te stroke od sodobne načrtovalne dejavnosti in konstrukcije, upravljanja CNC-obdelovalnih strojev in robotov, 3D-tiska do nadzora in vodenja tehnoloških procesov, krmiljenja energetskih sistemov, orodjarstva in mehatronike. Strojni tehnik pridobiva nova znanja in veščine v sodobno opremljenih učilnicah, v laboratorijih s sodobnimi didaktičnimi učili, v učnih delavnicah, stik z realnim delovnim okoljem pa vzpostavi skozi praktično usposabljanje z delom v lokalnem okolju in tujini.

 • Računalniško programiranje in upravljanje CNC-strojev.

 • Konstruiranje, prostorsko modeliranje in načrtovanje proizvodnje.

 • Računalniško programiranje in upravljanje CNC-strojev.

 • Konstruiranje, prostorsko modeliranje in načrtovanje proizvodnje.

image

Vpisni
pogoji

 

V program se lahko vpiše kdor je končal 3-letno srednje poklicno izobraževanje v programih:

Avtomehanik, Avtoklepar, Avtoserviser, Avtokaroserist, Avtoličar, Klepar – krovec, Finomehanik, Inštalater strojnih inštalacij, Konstrukcijski mehanik, Izdelovalec kovinskih konstrukcij, Orodjar, Strojni mehanik, Oblikovalec kovin, Oblikovalec kovin – orodjar, Urar, Zlatar, Mehatronik operater, Elektrikar, Elektrikar energetik, Elektrikar elektronik, Strojnik gradbene mehanizacije, Geostrojnik rudar, Kmetijski mehanik in Mehanik kmetijskih strojev in naprav

Trajanje
izobraževanja

 
 • dve leti in se zaključi s poklicno maturo
 • izobraževalni programi so ovrednoteni s 120 kreditnimi točkami

Poklicna
matura

 
 1. slovenščina
 2. strojništvo
 3. matematika ali tuji jezik
 4. izdelek oz. storitev in zagovor

Nadaljnje
izobraževanje

 

Po uspešno opravljeni maturi lahko dijak nadaljuje izobraževanje v:

 • vseh višješolskih strokovnih programih
 • vseh visokošolskih študijskih programih
 • nekaterih univerzitetnih študijskih programih (opravljen 5. predmet na maturi)

Šolska 10ka
Strojni
tehnik PTI