Tehnik
mehatronike

V sodobnem svetu nam inteligentni stroji pomagajo že pri skoraj vseh opravilih, za njihovo projektiranje, vzdrževanje in upravljanje pa je potrebno široko tehniško znanje. Tega nudi program Tehnik mehatronike, ki združuje znanja iz strojnega, informacijskega  in elektrotehniškega področja.

 • Razvoj krmilno regulacijske tehnike

 • Poznavanje industrijskih omrežji

 • 3D modeliranje

 • Delo z mikroprocesorskimi sistemi

 • Robotika

 • Obdelava materialov (CNC)

image
image

Predstavitev
programa

Dijaki bodo v času šolanja pridobili kompetence za naslednja strokovna področja:


1. za programiranje in vzdrževanje sodobnih avtomatskih strojev in robotov,

2. nastavljanje in nadziranje avtomatiziranih proizvodnih linij,

3. nadzor delovanja tehnoloških procesov,

4. vzdrževanje elementov informacijske tehnologije,

5. izvajanje povezav med stroji in napravami ter informacijskimi sistemi v podjetjih …

Vpisni
pogoji

V program tehnika računalništva se lahko vpiše, kdor ima: 

 • uspešno končano osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje.

Trajanje
izobraževanja

 • izobraževanje traja štiri leta in se zaključi s poklicno maturo;
 • izobraževalni programi so ovrednoteni z 240 kreditnimi točkami.

Poklicna
matura

Po uspešno končanem četrtem letniku dijaki opravljajo poklicno maturo iz štirih predmetov:   

 1. Slovenščina
 2. Mehatronika (izbor temeljnih znanj iz obveznih modulov)
 3. Tuji jezik ali Matematika (izbira dijaka)
 4. Izdelek ali storitev in zagovor (izbira dijaka – tematsko iz izbirnih modulov)

Nadaljnje
izobraževanje

Po uspešno opravljeni poklicni maturi lahko dijak nadaljuje izobraževanje v:

 • višješolskih študijskih programih,
 • visokošolskih študijskih programih,
 • z opravljenim 5. predmetom na splošni maturi pa skladno z razpisom za vpis tudi v določenih univerzitetnih študijskih programih.

Šolska 10ka Tehnik
mehatronike