Elektrotehnik

Elektrotehnika je široka tehniška veda, ki predstavlja temelje gospodarskega razvoja. Dandanes ni tehnološkega razvoja brez različnih strojev, naprav in sistemov, ki koristijo učinke električne energije. Težko si predstavljamo življenje brez električne razsvetljave, gospodinjskih aparatov, naprav zabavne elektronike, računalnikov, telefonov … Pomena električne energije se običajno zavemo šele takrat, kadar je njena dobava za krajši čas prekinjena. Trendi tehnološkega razvoja narekujejo vedno več elektrifikacije ob tem, da moramo energijo varčno uporabljati in jo čim bolj okolju prijazno proizvajati. To so izzivi, ki danes in v prihodnje kličejo po strokovnjakih z elektrotehniškimi znanji.

 • Razvojna dela v elektrotehniki

 • Razvoj krmilno relejnih modulov

 • Uporaba močnostne elektronike

 • Programiranje krmilnikov

 • Programiranje mikroprocesorjev

 • Razvoj različnih vezij in naprav

image
image

Predstavitev
programa

Elektrotehnik je sodoben, široko zasnovan program, ki v prvem delu izobraževanja omogoča dijakom pridobiti temeljna znanja iz področja elektrotehnike:    
1. osnove elektrotehnike, vezja, naprave in splošne meritve,
   
2. računalniška pismenost, medosebna komunikacija in poslovanje ter
   
3. upravljanje z osnovnimi programirljivimi napravami.
 


V drugem delu izobraževanja se lahko dijaki odločijo za eno izmed specializacij, ki jo podpirajo izbirni moduli. Šola bo na en oddelek z dvema skupinama omogočila izobraževanje za dve različni specializaciji. Na področju elektrotehnike je možna izbira med dvema različnima specializacijama s temeljnimi kompetencami.
   


ENERGETIKA:
načrtovanje in izvedba električnih in komunikacijskih inštalacij, priklopi in pogoni električnih strojev ter naprav, izvajanje električnih meritev na strojih, opremi in v električnih inštalacijah.
 


AVTOMATIKA – ELEKTRONIKA:
načrtovanje in postavitev sistemov avtomatiziranih postrojev, ki vsebujejo krmilne, regulacijske in mikroprocesorske komponente, razvoj elektronskih sistemov, procesna tehnologija, nadzor in vizualizacija sistemov.

Vpisni
pogoji

V program elektrotehnik se lahko vpiše, kdor ima: 

 • uspešno končano osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje.

Trajanje
izobraževanja

 • izobraževanje traja štiri leta in se zaključi s poklicno maturo;
 • izobraževalni programi so ovrednoteni z 240 kreditnimi točkami.

Poklicna
matura

Po uspešno končanem četrtem letniku dijaki opravljajo poklicno maturo iz štirih predmetov:   

 1. Slovenščina
 2. Elektrotehnika (izbor temeljnih znanj iz obveznih modulov)
 3. Tuji jezik ali Matematika (izbira dijaka)
 4. Izdelek ali storitev in zagovor (izbira dijaka – tematsko iz izbirnih modulov)

Nadaljnje
izobraževanje

Po uspešno opravljeni poklicni maturi lahko dijak nadaljuje izobraževanje v:

 • višješolskih študijskih programih,
 • visokošolskih študijskih programih,
 • z opravljenim 5. predmetom na splošni maturi pa skladno z razpisom za vpis tudi v določenih univerzitetnih študijskih programih.

Šolska 10ka
elektrotehnik