Geotehnik

Geotehnik poleg pridobivanja in predelave mineralne surovine obvlada tudi geotehniška, vrtalna in merska dela. Njegovo delovno področje je lahko tako pod zemljo kakor tudi na površini, kjer sodeluje pri strojnem pridobivanju mineralne surovine v rudnikih in na površinskih kopih, pri predelavi gradbenih odpadkov, izdelavi predorov, gradnji cest, utrjevanju brežin in v geotehničnih laboratorijih.

 • Pridobivanje in predelava mineralne surovine.

 • Geotehniška, vrtalna in merska dela.

 • Izdelava jamskih prog, predorov, tunelov, podzemnih skladišč.

 • Analize v geotehničnih laboratorijih.

image
image

PREDNOSTI IN UGODNOSTI izobraževanja za poklice v rudarstvu so:

 • brezplačen zdravniški pregled za vse novince,
 • možnosti pridobitve kadrovske štipendije,
 • brezplačna uporaba učbenikov,
 • brezplačna zaščitna sredstva,
 • brezplačna malica pri praktičnem pouku,
 • jamski dodatek pri praktičnem pouku.
Poleg navedenih ugodnosti bo Premogovnik Velenje svojim kadrovskim štipendistom zagotovil še:  
 • nagrado za uspešnost pri praktičnem pouku,
 • nagrado za opravljeno praktično usposabljanje z delom,
 • brezplačen prevoz na praktični pouk s pogodbenimi prevozniki,
 • prednost pri zaposlovanju najboljših dijakov.

Vpisni
pogoji

V program Geotehnik se lahko vpiše, kdor ima uspešno končano: 

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali
 • enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih
 • opravljen zdravniški pregled

Trajanje
izobraževanja

 • štiri leta in se zaključi s poklicno maturo
 • izobraževalni programi so ovrednoteni z 240 kreditnimi točkami

Poklicna
matura

Po uspešno končanem 4. letniku dijaki opravljajo poklicno maturo iz štirih predmetov:   

 1. slovenščina
 2. rudarstvo
 3. tuji jezik ali matematika (izbira dijaka)
 4. izdelek oz. storitev in zagovor

Nadaljnje
izobraževanje

Po uspešno opravljeni poklicni maturi lahko dijak nadaljuje izobraževanje v:

 • višješolskih študijskih programih
 • visokošolskih študijskih programih
 • z opravljenim 5. predmetom na splošni maturi pa skladno z razpisom za vpis tudi v določenih univerzitetnih študijskih programih