Trgovec

Te navdušujejo trgovine in si želiš delati v eni izmed njih? Želiš razviti podjetniško miselnost?  

Pri nas boš pridobil/a vsa najpomembnejša znanja, spretnosti, veščine in lastnosti, ki odlikujejo odličnega prodajalca, svoja praktična znanja pa boš nadgrajeval/a v šolski, čisto pravi trgovinici z oblačili. Tako boš iz prve roke spoznal/a prodajni postopek od trenutka, ko kupec stopi v trgovino, ti pa ga pozdraviš in mu pokažeš, da je v prodajalni pomemben in dobrodošel. Naučil/a se boš, kako poskrbeti za sproščeno vzdušje v trgovini, kako vzpostaviti s kupcem osebno in iskreno vez, zaradi katere se bo tudi v prihodnje vedno znova rad vračal.

 • Podjetniška miselnost

 • Razvijanje smisla za estetiko

 • Urjenje tehnike prodaje v dijaški trgovini

 • Aranžiranje

 • Izvedba modnih revij

image
image

Predstavitev
programa

V programu Trgovec se boš izuril/a v vodenju klasičnih in sodobnih prodajnih postopkov, spoznal/a boš različne vrste blaga in storitev v trgovini, kako sprejeti stranke, jim svetovati in nuditi pomoč pri nakupu, načine prevzemanja in evidentiranja blaga, aranžiranja, organizacije ekonomičnega poslovanja, nenazadnje pa se boš naučil/a tudi, kako poskrbeti za urejen izgled trgovine.

Ker je danes dobra komunikacija ključ do uspešne prodaje, se boš v treh letih opremil/a s celo paleto mehkih veščin: naučil/a se boš učinkovite verbalne in neverbalne komunikacije s stranko, tehnik prepričevanja, vodenja in motiviranja sodelavcev, reševanja problemov, timskega dela, pridobil/a pa boš tudi koordinacijske veščine.

Vzporedno te bomo ves čas spodbujali, da boš pridobil/a vse vrline, ki jih danes iščejo delodajalci in zagotavljajo stalni napredek pri delu s strankami: ustvarjalnost, iznajdljivost, smisel za natančnost, doslednost, pravočasnost, prilagodljivost in logično sklepanje. Ves čas izobraževanja pri nas se boš uril/a v psihologiji prodaje, da boš znal/a prepoznati različne tipe kupcev, njihovo vedenje, zaznavanje, želje in potrebe. Ali veš, da za dobrega prodajalca/prodajalko ni toliko pomembno, kaj prodaja, ampak kako prodaja? In da je dober prodajalec/prodajalka v trgovini izjemnega pomena za uspešno poslovanje ter zadovoljstvo kupcev?

Izobraževanje lahko po zaključku nadaljuješ ali pa se zaposliš v drogerijah, živilskih, tehničnih, konfekcijskih in drugih specializiranih prodajalnah ter v današnjem času vse bolj aktualni spletni prodaji. Ker je poklic prodajalec v zadnjih letih precej iskan, veliki trgovci ponujajo zelo ugodne kadrovske štipendije, dijaki, ki uspešno zaključijo šolanje, pa nimajo težav pri zaposlitvi.

Vpisni
pogoji

 
 • uspešno zaključena osnovna šola
  ali
 • programi nižjega poklicnega izobraževanja

Trajanje
izobraževanja

 • 3 leta

Zaključni
izpit

Iz dveh enot:  

 1. slovenščina
 2. izdelek oziroma storitev in zagovor

Nadaljnje
izobraževanje

 •  programi poklicno-tehniškega izobraževanja

Šolska 10ka
Trgovec