Pišite
nam


  Šola za strojništvo, geotehniko
  in okolje

  Trg mladosti 3, 3320 Velenje

  Spletni strani:
  ssgo.scv.si

  Elektronski naslov:
  ssgo@scv.si

  Tel.: 03 896 06 00 in 03 896 82 00
  Fax: 03 896 06 00


  Ravnatelj:

  Peter Rozman, univ. dipl. soc. del.

  tel.: (03) 896 06 16
  e: peter.rozman@scv.si


  Tajništvo:

  Katja Štravs Tovornik, dipl. ekon.

  tel.: (03) 896 06 18
  e: katja.stravstovornik@scv.si


  Šolska svetovalna služba:

  Nina Gošnik Simeonović, univ. dipl. soc. del.

  tel.: (03) 896 06 77
  e: nina.gosniksimeonovic@scv.si

  Erina Zukić, univ. dipl. soc. del.

  tel.: (03) 896 06 82
  e: erina.zukic@scv.si