Svojo pot lahko usmerjaš tako, da klikneš na gumb naslednjega ogleda TAKOJ,
ko se pokažejo možnosti, sicer te program pelje po prednostni smeri (splošni).

Program 
dogajanja

Virtualni sprehod po Gimnaziji Velenje: 

  • Pozdrav ravnateljice 
  • Predstavitev šoleprogramov in predmetov 
  • Vpisni postopek