Elektro in računalniška            šola

Klikni tukaj za vstop v živo

 

Dobrodošli na Elektro in računalniški šoli Šolskega centra Velenje, kjer lahko  uresničite cilje uspešne poklicne poti.

Elektro in računalniška šola je ena izmed štirih srednjih šol na Šolskem centru Velenje. Izobraževanje poteka v
petih izobraževalnih programih: elektrikar, elektrotehnik (PTI in SSI), tehnik računalništva in tehnik mehatronike. Pouk poteka v dopoldanskem času med 8.00 in 14.35. Pred in po pouku ponujamo dijakom krožke, kot eno izmed oblik interesnih dejavnosti. Izobražujemo na dveh lokacijah: splošno-izobraževalne predmete in strokovni del računalništva izvajamo na lokaciji Trg mladosti 3 (v središču Velenja), strokovne vsebine iz področja elektrotehnike in mehatronike pa izvajamo na lokaciji Koroška 62a (ob Škalskem in Velenjskem jezeru). Veliko pozornosti namenjamo dobri opremljenosti na vseh strokovnih področjih, raziskovalnemu delu in tudi dobremu sodelovanju z gospodarstvom.

Področja, za katera izobražujemo, so področja, za katera delodajalci kažejo veliko zanimanje. Z lepo tradicijo izobraževanja v Šaleški dolini, strokovnim in prizadevnim delom naših sodelavcev ter s sodelovanjem z okoljem smo ustvarili izvrstne izobraževalne pogoje.
Programi, v katerih izobražujemo so sodobni in omogočajo dobre povezave šol in podjetij ter številne izbirne dejavnosti dijakov. Pomemben doprinos h kakovosti izobraževanja daje tudi Medpodjetniški izobraževalni center, ki predstavlja enega izmed najsodobnejših izobraževalno-tehnoloških parkov v Sloveniji in EU. Vključujemo se tudi v evropske izmenjave dijakov in učiteljev. 

Poglej programe

Elektrotehik_1

Elektrotehnik
Računalništvo_1
Tehnik
računalništva
Mehatronik_1

Tehnik
mehatronike
Elektrikar_vajeniski_prog_pop_1920x1920px-04
Elektrikar
PTI1 (1)
Elektrotehnik PTI

Ponujamo vam izobraževanje v programih, ki temeljijo na: 

  • širokih možnostih nadaljnjega izobraževanja, razvijanju potencialov posameznika

  • uporabnih znanjih

  • zaposlitvenih potrebah v prihodnosti

  • širokih možnostih nadaljnjega izobraževanja, razvijanju potencialov posameznika

Povezava do pomembnih datumov