Tehnik
računalništva

Računalništvo in informatika sta danes ena izmed najhitreje razvijajočih se panog svetovnega gospodarstva. S pomočjo računalnika lahko komuniciramo po vsem svetu, trgujemo, se učimo in zabavamo, upravljamo stroje in naprave, opravljamo različne raziskave … Za delo s sodobnimi računalniškimi sistemi so potrebni strokovnjaki z znanjem računalništva.

 • načrtovanje in izdelava spletnih aplikacij

 • izdelava in vzdrževanje računalniških omrežij

 • izdelava namiznih in mobilnih aplikacij

 • upravljanje večuporabniških delovnih okolij

 • snemanje in obdelava multimedijskih vsebin v digitalnem zapisu

 • namestitev in upravljanje sistemske in uporabniške programske opreme

image
image

Predstavitev
programa

Dijak v prvem delu šolanja v okviru obveznih modulov pridobi temeljna znanja iz naslednjih področij:
 • računalniška pismenost, medosebna komunikacija in poslovanje,
 • postavitev in vzdrževanje računalniških sistemov in omrežij,
 • programiranje spletnih aplikacij in avtomatizacija proizvodnih procesov,
 • informacijski sistemi in podatkovne baze.
Z izbiro ustreznih izbirnih modulov dijak v nadaljevanju šolanja izbere eno izmed specializacij, v kateri pridobi poglobljena znanja iz naštetih področij:
 • Koder/koderka algoritmov: izdelava naprednih programskih aplikacij, načrtovanje podatkovnih baz.
 • Skrbnik/skrbnica informacijskih sistemov: postavitev, napredno vzdrževanje in upravljanje informacijske opreme in sistemov.
 • Skrbnik/skrbnica komunikacijskih sistemov: postavitev in vzdrževanje informacijskih in komunikacijskih sistemov, multimedijske komunikacije.
 • Izdelovalec/izdelovalka spletnih strani: načrtovanje podatkovnih baz, izdelava naprednih in oblikovno dovršenih spletnih strani in aplikacij.
Šola bo za vsak posamezni oddelek omogočila izobraževanje za dve različni specializaciji.
   

Vpisni
pogoji

V program tehnika računalništva se lahko vpiše, kdor ima: 

 • uspešno končano osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje.

Trajanje
izobraževanja

 • izobraževanje traja štiri leta in se zaključi s poklicno maturo;
 • izobraževalni programi so ovrednoteni z 240 kreditnimi točkami.

Poklicna
matura

Po uspešno končanem četrtem letniku dijaki opravljajo poklicno maturo iz štirih predmetov:   

 1. Slovenščina
 2. Računalništvo (izbor temeljnih znanj iz obveznih modulov)
 3. Tuji jezik ali Matematika (izbira dijaka)
 4. Izdelek ali storitev in zagovor (izbira dijaka – tematsko iz izbirnih modulov)

Nadaljnje
izobraževanje

Po uspešno opravljeni poklicni maturi lahko dijak nadaljuje izobraževanje v:

 • višješolskih študijskih programih,
 • visokošolskih študijskih programih,
 • z opravljenim 5. predmetom na splošni maturi pa skladno z razpisom za vpis tudi v določenih univerzitetnih študijskih programih.

Šolska 10ka Tehnik
računalništva