S Šolskim centrom Velenje sodelujemo že vrsto let. Naše sodelovanje ocenjujemo kot zelo uspešno. Zanje z veseljem odpremo naša vrata in organiziramo vodene oglede po podjetju, hkrati pa nudimo možnost izvedbe praktičnega pouka. Na izvedbo praktičnega pouka gledamo z dveh vidikov. Dijaki in študentje pridobijo neprecenljive izkušnje, saj vsakemu od njih nudimo priložnost, da pokaže svojo dodano vrednost, mi pa pridobimo možnost, da spoznamo potencialni bodoči kader. Praktično delo in spremljanje kandidata prav tako ponuja možnost, da kandidat spozna podjetje in njegovo organizacijsko kulturo, mi pa lahko presodimo, če kandidat živi tiste vrednote, ki jih živi podjetje. Verjamemo namreč, da lahko skupaj dosegamo zastavljene cilje le takrat, ko sledimo istemu poslanstvu in imamo podobne vrednote. Zelo nas veseli tudi dejstvo, da s predstavniki šole odlično komuniciramo, saj so vedno na voljo za predloge, morebitno pomoč in usmeritve.« Aleksandra Logar, vodja kadrovsko splošne službe

V našem podjetju spodbujamo razvoj mladih talentov in jim nudimo kadrovske štipendije.

Trenutno imamo dva štipendista, kar nekaj smo jih ob uspešno zaključenem izobraževanju že zaposlili.

Ena izmed njih je tudi Maša Tamše, ki je o svoji izkušnji povedala: »Kadrovsko štipendiranje s strani podjetja Skaza mi je poleg finančnega olajšanja med študijem prineslo tudi ogromno zanimivih izkušenj in pridobljenih znanj, tako osebnostno kot tudi poslovno rast in razvoj ter konec koncev zagotovljeno prvo zaposlitev na področju, ki me veseli. Iz srca sem hvaležna za celotno pot od podpisa pogodbe o kadrovskem štipendiranju do danes.