PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM (PUD) IN PRAKTIČNI POUK (PP)  V PODJETJU GORENJE ORODJARNA, D. O. O., V ČASU EPIDEMIJE

Korona je vsem življenje obrnila na glavo, od lanskega marca naprej smo se morali nenehno prilagajati in se držati ukrepov. Že 11 mesecev nas v vsakdanji rutini spremljajo vedno novi ukrepi, ki jim že težko sledimo. A kako so vsi preventivni ukrepali vplivali na delo v večjih delovnih podjetjih?

Da bi lahko odgovoril na to vprašanje, sem za pomoč zaprosil g. Boštjana Dokla Meniha, direktorja podjetja Gorenje Orodjarna, go. Rosvito Novak, vodjo kadrovske službe v podjetju, g. Miha Jezernika, delavca v podjetju in nekdanjega dijaka naše šole, in dijake, ki so PUD in PP opravljali v podjetju tudi v času popolnega zaprtja zaradi koronavirusa.

Gorenje Orodjarna ne glede na trenutne razmere daje možnost opravljanja PUD in PP. Potek dela se kljub epidemiji ni zelo spremenil. Tudi delavci Orodjarne so izjavili, da je dela še in da se kriza v količini dela ne pozna, je pa res, da morajo pri delu upoštevati vse ustrezne predpise NIJZ (nošenje mask, ustrezna distanca in razkuževanje orodij po obdelavi).

Medtem ko Gorenje Gospodinjski aparati, d. o. o., zaradi odločitve lastnikov ne sprejema dijakov na opravljanje PUD, se je podjetje Gorenje Orodjarna odločilo drugače. Kadrovska služba in direktor sta se tako odločila že na začetku epidemije, ker se zavedata, kako pomembno je usposabljanje v realnem delovnem okolju.

Delo v  proizvodnji oz. v izdelavi novih orodij je zaradi preventivnih ukrepov morda postalo malo težje, vendar so delavci ponosni, da je Orodjarna hitro in učinkovito postavila navodila. Ko pa je prišlo do zapiranja proizvodnje, se je začelo izvajati delo v manjših skupinah.

V operativnem razvoju, kjer delo poteka v pisarnah, so delavce razdelili v dve skupini, tako da se skupini izmenjavata. Ko dela ena skupina dopoldan, dela druga popoldan.

Po navedenih podatkih sem uvidel, da je korona res vplivala na vse, zdi pa se mi pomembno in pogumno, da so se v Orodjarni potrudili, da dijakom omogočijo pobeg od ekranov in praktično usposabljanje v realnem delovnem okolju, česar je sedaj res premalo.

Zahvaljujem se vsem zaposlenim v podjetju Gorenje Orodjarna in dijakom, ki imajo možnost, da tam opravljajo PUD in PP, za pomoč pri sestavljanju besedila.

Anžej Dokl, 2. S

Lansko šolsko leto je v času prvega epidemiološkega vala v podjetju Gorenje Orodjarna opravljal PUD dijak 3. S-razreda Matija Stropnik. V 2. letniku srednjega strokovnega izobraževanja je PUD predviden aprila, vendar se je zaradi že tolikokrat omenjenih razmer prestavil na junij. Svoje izkušnje na PUD je Matija strnil v kratkem besedilu:

4-tedensko prakso sem opravljal v podjetju Gorenje Orodjarna, ki me tudi štipendira. Tam sem se učil vsega, kar mora strojnik znati. Imel sem res dobrega mentorja, ki mi je dal vedeti, da je orodjarstvo zelo spoštovan in iskan poklic, če si mu predan. V tednih, ko sem delal v Orodjarni, sem ugotovil, da moraš biti za delo orodjarja ne le priden, ampak tudi natančen in da moraš imeti za delo smisel in občutek.

Podjetje Gorenje Orodjarna je ŠSGO donirala računalniško opremo, za kar se iskreno zahvaljujemo.

V šolskem letu 2021/2022 razpisujejo štipendije (tudi dijakom višjih letnikov, ne le za novo vpisane).