Umetniška gimnazija
(likovna smer)

Umetniška gimnazija – likovna smer poleg splošne izobrazbe omogoča še strokovno izobrazbo na področju likovne in vizualne umetnosti 

 • Široko splošno izobrazbo.

 • Osnove za razvoj potencialov na področju likovne umetnosti

 • Možnost samostojnih koncertov

 • Možnost razstavljanja svojih umetniških del na skupinskih šolskih likovnih predstavitvah

 • Umetniške ekskurzije

 • Sodelovanje v različnih projektih

image
image

Predstavitev
programa

Izobraževanju v programu umetniške gimnazije se konča z uspešno opravljeno splošno maturo. 
Poleg splošnih ciljev gimnazijskega izobraževanja ima umetniška gimnazija nalogo, da zagotovi višjo raven splošnoizobraževalnih in strokovnih znanj, omogoči mladostnikom, da svojo umetniško nadarjenost razvijajo na temelju strokovno preverjenih in kvalitetnih vzgojno-izobraževalnih pristopov in na temelju standardov priprave na maturo in interesov omogoča mladostnikom odločanje za nadaljnji študij. 

Omogoča likovno talentiranim in motiviranim mladostnikom možnost kontinuiranega likovnega razvoja in izobraževanja. Usposablja jih za temeljno poznavanje likovnih področij, ki se nanašajo na ustvarjalne, zgodovinske in teoretične sestavine likovne umetnosti. 
Izvedbeni predmetnik za program umetniška gimnazija – likovna smer je oblikovan tako, da dobijo dijaki dovolj splošnega znanja, potrebnega za uspešno opravljanje splošne mature, s strokovnimi predmeti (risanje in slikanje, likovna teorija, umetnostna zgodovina, predstavitvene tehnike, bivalna kultura, plastično oblikovanje …) pa jih usposabljamo za razumevanje in poznavanje likovnih področij. Znanje na strokovnem področju poglabljajo in doživljajo umetnost z udeležbo na številnih strokovnih ekskurzijah in razstavah. 
Izobraževanje po tem programu daje dijakom kvalitetne osnove za študij slikarstva, kiparstva, restavratorstva, umetnostne zgodovine, vizualnih komunikacij, grafičnega in industrijskega oblikovanja, likovne pedagogike in tudi arhitekture. Program jim nudi dovolj široko znanje, da lahko nadaljujejo svojo izobraževalno pot tudi na drugih področjih – fakultetah.  

 

Osnovna dela v programu:

 • likovno ustvarjanje (risanje, slikanje, kiparstvo, druge tehnike) 
 • spoznavanje teorije in zgodovine likovne umetnosti 
 • oblikovanje kritičnega mišljenja 
 • poglabljanje specifičnih znanj 
 • priprava na splošno maturo 

Vpisni
pogoji

V program umetniške gimnazije – likovna smer se lahko vpiše, kdor: 

Trajanje
izobraževanja

 • izobraževanje traja štiri leta in se zaključi s splošno maturo

Splošna
matura

Po uspešno končanem četrtem letniku dijaki opravljajo splošno maturo iz petih predmetov:

 • Obvezni predmeti (matematika, slovenščina in prvi tuj jezik) 
 • Izbirni predmeti Vsaj dva (lahko pa tudi tri) predmeta izbirnega dela, ki si ju dijaki izberejo po lastni izbiri (likovna teorija, zgodovina umetnosti in ostale izbirne predmete v programu gimnazija).

Nadaljnje
izobraževanje

 • Z uspešno opravljeno splošno maturo dijaki pridobijo srednjo izobrazbo, kar jim omogoča nadaljevanje izobraževanja na vseh visokošolskih strokovnih in univerzitetnih programih doma in v tujini.

Video predstavitev likovne gimnazije

Šolska 10ka
Umetniška gimnazija – likovna smer