Umetniška gimnazija
(glasbena smer kot vzporedno izobraževanje)

Umetniška gimnazija – glasbena smer kot vzporedno izobraževanje omogoča strokovno izobrazbo na področju glasbene umetnosti.

 • Osnove za razvoj potencialov na področju glasbene umetnosti

 • Povezovanje znanj z različnih področij

 • Umetniške ekskurzije

 • Sodelovanje z drugimi glasbeniki

 • Možnost samostojnih koncertov

 • Sodelovanje pri različnih projektih

image

Vabilo naših dijakov vzporednega izobraževanja

Predstavitev
programa

Program je namenjen mladim glasbenikom, ki želijo svoje znanje nadgraditi na srednji stopnji glasbenega šolanja. Namenjen je vsem, ki želijo svojo poklicno usmeritev uresničiti v glasbi, pa tudi tistim, ki svoje poklicne usmeritve še nimajo izoblikovane. Izobraževanje se izvaja na vseh instrumentih (klavir, orgle, tolkala, kitara, harfa, harmonika, violina, viola, violončelo, kontrabas, rog, trobenta, pozavna, evfonij, tuba, flavta, oboa, klarinet, fagot, saksofon, čembalo, citre) in petju. 
 
 
Izobraževanje v oddelku vzporednega izobraževanja pomeni, da dijak obiskuje katero koli  srednjo šolo in hkrati obiskuje strokovni del umetniške gimnazije v popoldanskem času. V ta program se lahko vpišejo tudi starejši dijaki. 
Glavni poudarek in največje število ur je posvečeno izbranemu inštrumentu ali petju. Dodani so trije teoretični predmeti, pri katerih se razvija, poglablja in širi glasbeno znanje in  spretnosti: pri solfeggiu dijaki razvijajo slušne predstave, se seznanjajo  z glasbeno teorijo, pri glasbenem stavku usvajajo znanja iz harmonije, kontrapunkta in oblikoslovja, pri zgodovini glasbe spoznajo kronološki potek glasbenega dogajanja od začetkov do današnjih dni. Glasbeno znanje in izkušnje širijo dijaki še z naslednjimi praktičnimi predmeti: seznanijo se z osnovami igranja na klavir, dopolnilnim inštrumentom, igrajo v različnih komornih skupinah in orkestrih in pojejo v zboru. 

Osnovna dela v programu:
 • praktično glasbeno izobraževanje 
 • spoznavanje teorije in zgodovine glasbene umetnosti 
 • sodelovanje z drugimi glasbeniki 
 • glasbeno ustvarjanje 
 • poglabljanje specifičnih znanj 
 • priprava na maturo iz predmeta glasba 
Pouk strokovnih predmetov poteka v Glasbeni šoli Fran Korun Koželjski. Več o programu in profesorjih najdete na www.gsvelenje.si.

Vpisni
pogoji

V program umetniške gimnazije – glasbena smer (vzporedno izobraževanje) se lahko vpiše, kdor: 

Trajanje
izobraževanja

Izobraževanje traja štiri leta in se lahko zaključi z maturo iz predmeta glasba.

Splošna/poklicna
matura

Po uspešno končanem četrtem letniku lahko dijaki na splošni ali poklicni maturi izberejo glasbo kot izbirni predmet.

Nadaljnje
izobraževanje

Dijaki, ki se izobražujejo vzporedno, imajo nabor študijskih možnosti v skladu z izhodnimi možnostmi matične šole.

Drobec naše glasbene ustvarjalnosti