Gastronomija
in turizem

Te navdušuje ustvarjanje gastronomskih in turističnih doživetij?

Gastronomija in turizem sta zelo razvijajoči in prepleteni področji, ki ponujata številne možnosti zaposlitve in uresničevanja lastnih podjetniških idej.

Če si želiš novih znanj, te privlači projektno zasnovan pouk, uživaš v praktičnem ustvarjanju in delu v timu, potem je gastronomija in turizem prava izbira zate. Pridobivanje znanj, veščin in spretnosti tako s področja gastronomije kot turizma poteka v sodobnih specializiranih učilnicah. Velika dodana vrednost programa je, da se dijaki obeh smeri urijo v strokovni komunikaciji v kar treh tujih jezikih – angleškem, nemškem in francoskem.

 • Razvijanje podjetniške miselnosti v gastronomiji in turizmu

 • Priprava vrhunskih kulinaričnih dogodkov

 • Spoznavanje kulture omizja in obedovanja s 5-zvezdičnim doživetjem

 • Priprava turističnih produktov in doživetij

 • Sodelovanje pri domačih in mednarodnih projektih iz gastronomije in turizma

 • Izvedba turističnih vodenj

image
image

Predstavitev
programa

Ali veš, da je gastronomija področje, kjer lahko kreiraš, ustvarjaš, tekmuješ in zmaguješ ter uresničiš vse svoje sanje? Slovenija ima v gastronomiji velik potencial v poslovnem svetu, saj z letom 2021 pridobiva naziv »Slovenija – Evropska gastronomska regija«. Veliko število ur praktičnega pouka ti bo omogočilo visoko kakovost znanj kuharstva, strežbe in animacij. Po končanem izobraževanju se boš lahko zaposlil/a na vseh področjih gastronomije, postal/a vodja strežbe ali kuharstva, lahko pa boš svoje izobraževanje nadaljeval/a. Šola za storitvene dejavnosti je ponosna partnerka v gastronomskem projektu Erasmus+ Kitchen our kingdom, cooking our passion, v katerem sodelujemo s šolami s Poljske, iz Turčije, Romunije, Italije in Francije. Če se v prebranem najdeš in ti gastronomija predstavlja izziv, le pohiti in se nam pridruži.

Če pa si en/ena izmed tistih, ki jih zanimajo doživetja, avanture in spoznavanje novih destinacij, pa je odlična izbira smer turizem. Razvijal/a boš veščine turističnega vodenja in priprave doživetij ter se naučil/a oblikovati atraktivne turistične produkte. Izuril/a se boš v posredovanju aktualnih turističnih informacij, obvladal/a pa boš tudi hotelsko poslovanje in poslovanje turističnih agencij. Številne ure pouka boš preživel/a na terenu, strokovnih ekskurzijah doma in v tujini ter projektnih dnevih. Z aktivnim sodelovanjem boš spoznaval/a raznolikost turistične ponudbe in pridobival/a ideje za oblikovanje inovativnih turističnih doživetij. Če boš želel/a, boš sodeloval/a pri številnih projektih in državnih oz. mednarodnih tekmovanjih. Učitelji/ce pri poučevanju ves čas sledijo trendom v panogi in dajejo poudarek na uvajanje novosti. Vse to in še več je odlika turistične smeri.

Vpisni
pogoji

 • uspešno zaključena osnovna šola
  ali
 • program nižjega poklicnega izobraževanja

Trajanje
izobraževanja

 • 4 leta

Poklicna
matura

Iz štirih enot:

 1. slovenščina
 2. gastronomija in turizem s podjetništvom 
 3. tuji jezik ali matematika (dijakova izbira)
 4. izdelek oziroma storitev in zagovor

Nadaljnje
izobraževanje

 • višješolski študijski programi
 • visokošolski študijski programi
 • določeni univerzitetni študijski programi (z opravljenim dodatnim izpitom iz maturitetnega predmeta)