Ekonomski
tehnik

Te veseli načrtovanje projektov? Si želiš postati samozavesten/a, komunikativen/a, odločen/a in usvojiti znanja za uspeh v poslovnem svetu?

Vabimo te v svet ekonomije. Dandanes ni uspešnih poslov brez strokovnjakov s področja prodaje, davkov, organizacije, vodenja. V svetu, ki se nenehno spreminja, je nujno prilagajanje, vztrajnost, iznajdljivost, ustvarjalnost, timsko delo. Pa tudi odgovornost do poslovnih partnerjev, narave in drugih deležnikov. Vse te vrednote razvijamo v programu Ekonomski tehnik, da lahko naši dijaki uspešno stopajo na svojo poklicno pot.

 • Praktični pouk v šoli – učno podjetje – poligon za različne poslovne situacije

 • Finančna pismenost

 • Poslovna komunikacija v angleščini in nemščini

 • Sodelovanje v projektu Šola ambasadorka Evropskega parlamenta

 • Organiziranje dogodkov

 • Sodelovanje na različnih strokovnih tekmovanjih

image
image

Predstavitev
programa

Poleg splošnih predmetov pouk sestavljajo strokovni moduli, kjer se prepleta teoretični in praktični pouk. Pridobil/a boš znanja s področja  ekonomije, podjetništva, prava, računovodstva, trženja, komunikacij, menedžmenta, mednarodnih odnosov, zavarovalništva, bančništva in financ.  Vsa ta znanja in kompetence so dobrodošla v našem vsakdanjem življenju in so hkrati dober temelj za študij.
Pri praktičnem pouku v šoli boš skupaj s sošolci in sošolkami ustanovil/a svoje učno podjetje, v katerem boste vsi tudi zaposleni, sami boste organizirali svoje delo in sklepali posle z drugimi učnimi podjetji v Sloveniji in po svetu. Srečevali se boste z uspešnimi podjetniki in skupaj z njimi odkrivali raznolikost poti, ki pripeljejo do uspeha. Naučili se boste načrtovati in voditi projekte in se izurili v uporabi informacijsko-komunikacijske tehnologije.

Si športnik/ca ali glasbenik/ca? Ne skrbi. Številni naši dijaki in dijakinje šolske obveznosti uspešno usklajujejo s športnimi treningi ali glasbo in tako vzporedno gradijo več kariernih poti.

V štirih letih se boš lahko udeležil/a številnih tekmovanj, strokovnih ekskurzij, sodeloval/a v projektih šole in pri organizaciji javnih prireditev. Na tridnevnih projektnih dnevih boš poglabljal/a medsebojne vezi s sošolci, sošolkami in učitelji ter spoznaval/a lepote Slovenije. Prakso pri delodajalcu boš lahko opravljal/a tudi v tujini

Ekonomski tehnik/ekonomska tehnica pridobi sodobna znanja za zaposlitev v javni upravi, zavodih, proizvodnih ali storitvenih podjetjih kot uradnik/ca v knjigovodstvu, blagajnik/blagajničarka, referent/ka v nabavi, prodaji in trženju, referent/ka za finance, komercialist/ka, zavarovalniški asistent/ka, lahko pa kot podjetnik/ca uresniči svoje podjetniške ideje. Gre za poklic, ki odpira številne karierne možnosti.

Vpisni
pogoji

 • uspešno zaključena osnovna šola
  ali
 • program nižjega poklicnega izobraževanja

Trajanje
izobraževanja

 • 4 leta

Poklicna
matura

Iz štirih enot:

 1. slovenščina
 2. gospodarstvo
 3. tuji jezik ali matematika (dijakova izbira)
 4. izdelek oziroma storitev in zagovor

Nadaljnje
izobraževanje

 • višješolski študijski programi
 • visokošolski študijski programi
 • določeni univerzitetni študijski programi (z opravljenim dodatnim izpitom iz maturitetnega predmeta)

Šolska 10ka
Ekonomski
tehnik